Hovedinnhold
Matematikk
Brøkens hemmeligheter
Det gylne snitt
Faktor-Cappelen
Forkorte/forenkle brøk
Formler
 
Matematikkbogen (DK)
Multi-Gyldendal
 
Oppskrift funksjonsdrøfting
Pi (π)
Rett linje (koordinatsystem)
Sirkel-Aschehoug
Sudoku på nett